Velkommen til Tryvannstua!

Tryvannstua ble bygd i 1931. Stua ble bygd av vindfallstømmer etter stormen i november 1930, og ble utvidet og ombygd i 1965. Skianlegget Tryvannskleiva ble også anlagt etter stormfellingene i 1930. Det første rennet ble avviklet i 1933. Tryvannskleiva fikk som den første i norden skitrekk i 1938. Tryvannstua er i dag et samlingspunkt for turer og aktiviteter i denne delen av Marka, og vinterstid kryr det av besøkende her som bruker stua som varmestue når de står på ski og brett i Tryvann Vinterpark.

Tryvannstuas historie

De eldste beretningene om Frognerseterskogen forteller om en gammel og grov skog i traktene omkring Tryvann. Etter at det var blitt bygd veier og stier inn til området, ønsket skogvesenet å bygge en vaktmesterbolig med muligheter for servering. Men før man kom så langt, røk den gamle skogen sør og øst for Tryvann under en storstorm høsten 1930. Da veltet 3000 tylvter trær, nær 7000m3. En del ble liggende vinteren over fordi snøen kom tidlig... LES MER

Kart til Tryvannstua

(Klikk på kartet for større versjon)

Vertskapsbevis

Tryvannstua er tildelt vertskapsbevis fra Oslo kommune, som er en berømmelse for god drift og en veileder for innbyggere og besøkende.

www.vertskapsbevis.no

Miljø

På Tryvannstua blir det kun benyttet fornybar energi.

www.fornybar.no